Ekonomia JH, s.r.o.

Ekonomia JH, s.r.o.

Kapitána Jaroše 454
264 01 Sedlčany
IČ: 26423391

Informace o kanceláři Ekonomia JH, s.r.o.

Účetnictví Sedlčany

 

Společnost Ekonomia JH zajišťuje již 20 let externí vedení účetnictví a zpracování mezd, včetně ekonomického a daňového poradenství. Našimi zákazníky jsou velké i malé podnikatelské subjekty, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ.

Zajišťujeme zastoupení na úřadech státní správy i při daňových řízeních a kontrolách ze strany finančního úřadu. Pravidelně také informujeme své klienty o veškerých právních novelizacích a legislativních změnách, které se týkají jejich činnosti.

V současnosti zaměstnáváme 30 profesionálních účetních, které zajišťují klientům maximální péči a osobní přístup.

 

Poskytujeme:

Vedení účetnictví:

 • Pro právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ 
 • Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou Vedení účetnictví 
 • Sestavení účtového rozvrhu Řádné zaúčtování účetních dokladů 
 • Vyhotovení tiskových sestav 
 • Zpracování reportů dle přání klienta 
 • Archivace účetních písemností 
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrky 
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění 
 • Zastoupení na finančních úřadech 
 • Účetní poradenství 

 

Mzdy a personalistika:

 • Zpracování mezd a mzdové evidence
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Zpracování přehledů na ZP a OSSZ
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně, srážek
 • Zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastoupení na úřadech státní správy
 • Personální poradenství
 • Zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva

 

Daňové poradenství:

 • Zpracování daňových přiznání k: 
 • Dani z příjmů právnických osob 
 • Dani z příjmů fyzických osob 
 • Dani z přidané hodnoty 
 • Silniční dani 
 • Dani z nemovitosti 
 • Zastupování a součinnosti při daňových řízeních 
 • Daňové poradenství 

 

Ekonomické poradenství:

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing 
 • Finanční výkazy a analýzy 
 • Analýza hospodaření firmy 
 • Budoucí možnosti investic 
 • Manažerský reporting

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Jana Štolcová

Tel.: 318 841 181

Mob.: 734 257 015

E-mail: jana.stolcova@ekonomiajh.eu

Kde nás najdete?